اطلاعات صنف تجهیزات پزشکی
نام واحد فروشنده ( مطابق تابلو ) : تجهیزات پزشکی ثمین
نوع فعالیت : هردو (توزیع /عرضه )
شماره پروانه کسب : 213/-/6
تاریخ صدور پروانه کسب : 1387/05/30
تاریخ اعتبار پروانه کسب : 1397/05/30
نام و نام خانوادگی صاحب پروانه کسب : مجتبی کاویانی
شماره تماس در مواقع ضروری : 32271034
پست الکترونیکی : saminmed@yahoo.com
استان / شهر محل فعالیت : استان فارس  / شيراز
آدرس : شیراز چهارراه آریا مقابل فروشگاه فرهنگیان طبقه فوقانی آرایشگاه ابریشم
سطح فعالیت : سطح 2
نام و نام خانوادگی مسئول فنی : مسئول فنی انتخاب نشده است

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز