اطلاعات صنف تجهیزات پزشکی
نام واحد فروشنده ( مطابق تابلو ) : تجهیزات پزشکی مرکزی
نوع فعالیت : هردو (توزیع /عرضه )
شماره پروانه کسب : 112
تاریخ صدور پروانه کسب : 1386/08/30
تاریخ اعتبار پروانه کسب : 1396/08/30
نام و نام خانوادگی صاحب پروانه کسب : امیر حسین کلهر
شماره تماس در مواقع ضروری : 32233663
پست الکترونیکی : total_tpm@yAHOO.COM
استان / شهر محل فعالیت : استان مركزي  / اراک
آدرس : اراک-خیابان امام روبروی بیمارستان ولیعصر
سطح فعالیت : سطح 1 سطح 2
نام و نام خانوادگی مسئول فنی : فاطمه اسکندری

کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز