برای ورود به سامانه، لطفاً از صفحه وب سایت Imed.ir  بخش پورتال تجهیزات پزشکی استفاده نمایید.