گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی
    
جستجو
موضوع گزارش : مدل شناسه وسیله : نام شرکت سازنده :
نام وسیله: نام تجاری وسیله : گزارش دهنده :
اقدام اصلاحی :
ردیفشماره فراخوانگروه گزارش دهندهتاریخ فراخواننام وسیلهنام شرکت سازندهمدل شناسه وسیلهنام تجاری وسیلهمشاهده جزئيات
1 MDR97778543اداره کل تجهیزات پزشکی1397/05/03ست لوله رابط همودياليزساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا"-ست همودیالیزمشاهده جزئيات
2 MDR97272934مرکز درمانی1397/05/03محلول دیالیزصنایع پزشکی فارمد-صنایع پزشکی فارمدمشاهده جزئيات


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز