گزارش مشکلات کیفی وسایل پزشکی
    
جستجو
موضوع گزارش : مدل شناسه وسیله : نام شرکت سازنده :
نام وسیله: نام تجاری وسیله : گزارش دهنده :
اقدام اصلاحی :
رديفشماره فراخوانگروه گزارش دهندهتاریخ گزارشنام وسیلهنام شرکت سازندهمدل شناسه وسیلهنام تجاری وسیلهمشاهده جزئيات
1 MDR97787967کارشناس اداره کل تجهیزات پزشکی1397/02/29باند گچیتولیدی درمان گستر سینوهه زرندیه CINO CAST مشاهده جزئيات


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز