وسایل پزشکی فراخوان شده
    
جستجو
موضوع گزارش : مدل شناسه وسیله : نام شرکت سازنده :
نام وسیله: نام تجاری وسیله : گزارش دهنده :
کلاس فراخوان : شماره فراخوان : علت فراخوان :
تاریخ فراخوان از :
Click To PopUp
تا تاریخ:
Click To PopUp
وضعیت فراخوان :
اقدام اصلاحی :
ردیفشماره فراخوانگروه گزارش دهندهتاریخ فراخواننام وسیلهنام شرکت سازندهمدل شناسه وسیلهنام تجاری وسیلهکلاس فراخوانوضعیت فراخوانمشاهده جزئيات
1 MDR97120034موسسه پزشکی1397/04/06نخ هاي بخيه مصنوعي قابل جذب چند رشتهساخت وسایل پزشکی ایران "سوپا" اسپاچولا 0/6سوپا1Openمشاهده جزئيات
2 MDR97364237شرکت وارد کننده1397/04/06دستگاه پمپ سرنگAtom Medical Corporation1235-NATOM2Openمشاهده جزئيات
3 MDR97701043موسسه پزشکی1397/02/31باند گچیتولیدی درمان گستر سینوهه زرندیهباند گچی ارتوپدی -بافت لینو نخ 30- سایز CM 10*250 رول SINO CAST1Terminateمشاهده جزئيات
4 MDR97957054موسسه پزشکی1397/02/31باند گچیتولیدی درمان گستر سینوهه زرندیهباند گچی ارتوپدی -بافت لینو نخ 30- سایز CM 15*250 رول SINO CAST1Terminateمشاهده جزئيات
5 MDR97265587موسسه پزشکی1396/11/04نخ هاي بخيه مصنوعي قابل جذبپزشک یاران امین راه سلامتPGC-1Openمشاهده جزئيات
6 MDR97446861موسسه پزشکی1396/01/26آتل گچيتولیدی درمان گستر سینوهه زرندیهتمام مدل هاSINO CAST3Terminateمشاهده جزئيات
7 MDR97667153موسسه پزشکی1395/12/24فيلتر همودياليزتولیدی تجهیزات پزشکی هلال ایرانF60-1Openمشاهده جزئيات
8 MDR97592897موسسه پزشکی1395/06/05ست لوله رابط همودياليزتولیدی تجهیزات پزشکی هلال ایران--1Openمشاهده جزئيات


کليه حقوق معنوی اين نرم افزار متعلق به اداره کل تجهيزات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

طراحی و توليد نرم افزار : نوآوران فناوری اطلاعات امروز